10 de enero de 2012

Eleccions 2012

Donat que no s’han produït reclamacions en relació a les dandidatures, passa a ser definitiu el publicat en aquest web- blog en data 4 de gener.

La junta electoral

4 de enero de 2012

Eleccions 2012

A continuació es fa públic el llistat de candidatures. Si es vol fer alguna reclamació s'hauran de dirigir a algun dels membres de la Junta Electoral durant els dies 4 i 5 de gener de 2012.

Irene Peña Parras